Visning


Resultat fra digitalisering av Huitfelt-Kaas 1918 ved bruk av dugnadsportalen. Navngivning og inndeling av vatn følger NVE innsjødatabasen.

Det kan være forskjeller mellom kildedata og NVEs inndeling av vannforekomster.

Data frå Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge: med et tillæg om krebsen av Hartvig Huitfeldt-Kaas (Centraltrykkeriet, Krisistiania 1918).

Beskrivelse kommer....